Joel-pressbild-201510

MSAB fortsätter investera i framtida tillväxt

MSAB har under 2018 väsentligt förstärkt och utvecklat sin organisation, primärt inom utveckling och försäljning. Detta har vi gjort för att det är vår övertygelse att det kommer leda till framtida tillväxt.

Omsättningen för året uppgick till 303,9 (301,8) mkr. Rörelseresultatet blev 32,7 (68,9) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,8 (22,8) procent. Summerar jag 2018 kan jag konstatera att nyförsäljningen inte varit i nivå med rekordåret 2017. Det är också viktigt att poängtera att den ökade kostnadsmassan är planerad och långsiktiga investeringar för att skapa en organisation med bästa möjliga förutsättningar att maximera den stora tillväxtpotential vi ser på vår marknad.

MSAB:s verksamhet bidrar till att skapa ett säkrare samhälle. Våra lösningar är avgörande för rättsvårdande myndigheters möjlighet att komma åt den så allt viktigare bevisningen som finns i mobiltelefoner. I alla typer av brott är det alltid av avgörande intresse att komma åt de digitala bevisen. MSAB besitter en unik kunskap kring mobiltelefoner och appar som vi är övertygade om kommer vara avgörande för framgångsrik brottsbekämpning.

MSABs kärnkompetens är att kunna låsa upp, extrahera och dekryptera information i digitala enheter. Att behålla och utveckla den världsledande position vi har inom detta område är ett måste för bolagets fortsatta framgång.

Vad gäller försäljning är vår erfarenhet att egen personal på plats är en nyckelfaktor för att nå framgång på en specifik marknad. Vi har under 2018 utökat och etablerat egen personal i de länder vi ser som störst potential i under 2019 och framåt.

Under det gångna året och framför allt de två sista kvartalen har MSAB lanserat, flera på marknaden, unika lösningar som berör två av de viktigaste sakerna i vår bransch. Den ena är innovativa sätt att komma förbi hård kryptering i några av de mest sålda mobiltelefonerna, det andra är att komma åt information i världens mest använda applikationer.

I slutet av årets sista kvartal 2018 lanserades MSAB Access services. Vi har utvecklat unika sätt att ta oss förbi säkerhetshinder i flera av världens populäraste mobiltelefoner, en lösning som vi paketerat som en tjänst åt våra kunder. Responsen från våra användare har varit mycket positiv. XRY Photon lanserades den även i slutet av året och är en helt ny banbrytande funktion för att säkra bevis ur olika appar från mobiltelefoner. Tack vare vår unika kod kan vi låta appen ”spela” upp allt innehåll som sedan registreras och lagras av XRY. De här två exemplen visar hur vi fortsätter leverera nya innovativa lösningar till våra kunder och varför vi kontinuerligt investerar i innovation och vår utvecklingsavdelning.

Jag ser ett flertal tillväxtområden för MSAB, främst från ett ökat behov av våra lösningar från flera av våra identifierade kundgrupper samt fortsatt geografisk expansion. I nuläget är traditionell polis vår huvudsakliga kund, 99% av våra kunder uppger att de inte hinner med att läsa av och gå igenom så många mobiler på den tid de önskar. MSABs lösning på detta är att hjälpa polisen decentralisera arbetet med att tillgodogöra sig digitala bevis. Inte minst behövs det för att öka effektiviteten för de mindre allvarliga brotten. Vi benämner våra decentraliserade lösningar Frontline, bestående av produkterna XRY Kiosk, Tablet och Express.

Behovet av att säkerställa bevis i digitala enheter finns i långt fler samhällsfunktioner än bara polisen. Militär, underrättelsetjänst, fängelser, gränskontroll, tull och migrationsmyndigheter är några exempel på andra kunder vi redan idag gör affärer med men ser stor potential att kunna växa och utveckla ännu mer.

Under 2018 fortsätter våra återkommande licensintäkter att växa. Det faktum att vi har en licensbaserad affärsmodell, där de allra flesta kunderna förnyar sina licenser, ger oss en hög grad av återkommande intäkter. I huvudsak är det vi säljer en mjukvara, vilket innebär att affärsmodellen är skalbar. Sammantaget ger detta oss en trygghet i att se långsiktigt på våra satsningar.

MSABs genomsnittliga tillväxt de senaste fem åren uppgår till ca 17%. Vår förstärkta organisation i kombination med vår uppfattning att marknaden för våra lösningar bara är i början av sin utveckling gör mig tygg i min förvissning om fortsatt framtida tillväxt. Historiskt har vår tillväxt varierat stort, alltid mellan kvartal men även i vissa fall mellan år. MSAB är en ledande pionjärer i en ung och mycket lovande marknad där vi är övertygade om tillväxtpotentialen, men vi vet av erfarenhet att utvecklingen sannolikt inte kommer vara linjär.

Jag är stolt över det bidrag som MSAB och våra produkter ger till rättsvårdande myndigheter världen över. Det i kombination med att vi går ur 2018 med en klart förstärkt organisation gör att jag ser framtiden an med tillförsikt.

Stockholm i februari 2019

Joel Bollö
Verkställande direktör