Årsstämman är MSABs högsta beslutsfattande organ och det forum där aktieägarnas inflytande utövas. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämman fattar aktieägarna beslut om bland annat ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för det gångna året, fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinstmedel och val av samt arvoden till styrelse och revisorer.

TitleSizeDownload
Kallelse 2011 101.74 KB Download
Stammoprotokoll 2011 505.29 KB Download
TitleSizeDownload
Kallelse 2010 98.72 KB Download
Stammoprotokoll 2010 850.73 KB Download
TitleSizeDownload
Kallelse 2009 118.16 KB Download
Stammoprotokoll 2009 486.12 KB Download
TitleSizeDownload
Kallelse 2008 26.95 KB Download
Stammoprotokoll 2008 14.07 KB Download
TitleSizeDownload
Kallelse 2007 56.94 KB Download
Stammoprotokoll 2007 12.86 KB Download
TitleSizeDownload
Kallelse 2006 173.39 KB Download
Stammoprotokoll 2006 12.86 KB Download
TitleSizeDownload
Kallelse 2005 91.62 KB Download
Stammoprotokoll 2005 8.47 KB Download
TitleSizeDownload
Kallelse 2001 45.77 KB Download
Stammoprotokoll 2001 8.29 KB Download
TitleSizeDownload
Kallelse 2000 47.73 KB Download
Stammoprotokoll 2000 8.45 KB Download