De största aktieägarna 2020-12-30

NAMN AK A AK B AK C Innehav Innehav (%)  Röster % av Röster
TJERNBERG, HENRIK                 865,000                  65,522                         –                 930,522 4.85%              8,715,522 30.94%
EDASTRA AB                 135,000              1,143,592                         –              1,278,592 6.67%              2,493,592 8.85%
SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK BTI                         –              1,236,403                         –              1,236,403 6.45%              1,236,403 4.39%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION                         –              1,136,327                         –              1,136,327 5.93%              1,136,327 4.03%
STRAWBERRY CAPITAL AS                         –              1,079,404                         –              1,079,404 5.63%              1,079,404 3.83%
ÖHMAN SWEDEN MICRO CAP                         –                 843,313                         –                 843,313 4.40%                 843,313 2.99%
ALCUR SELECT                         –                 818,714                         –                 818,714 4.27%                 818,714 2.91%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC MIC                         –                 750,000                         –                 750,000 3.91%                 750,000 2.66%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR SMÅBOLAG SVERIGE                         –                 598,954                         –                 598,954 3.12%                 598,954 2.13%
KOCK, CHRISTIAN AXEL                         –                 590,134                         –                 590,134 3.08%                 590,134 2.09%
TOTALT 10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA         1,000,000     8,262,363                         –         9,262,363 48.31%        18,262,363 64.82%
MICRO SYSTEMATION                         –                  81,596                 622,000                 703,596 3.67%                 703,596 2.50%
ÖVRIGA                         –              9,206,041                         –              9,206,041 48.02%              9,206,041 32.68%
TOTALT         2,000,000        17,550,000            622,000        19,172,000 100.00%        28,172,000 100.00%