De största aktieägarna 2019-09-30

Aktieägare % av kapital % av röster
Henrik Tjernberg 4,9 31,0
Edastra AB 6,7 8,9
Pine Valley BV 10,0 6,8
Swedbank Robur Ny teknik 7,0 4,8
Öhman Sweden Micro Cap 4,5 3,0
Handelsbanken svenska småbolag 3,5 2,4
Fjärde AP Fonden 4,9 3,3
Humle småbolagsfond 4,7 3,2
Aktia Nordic MIC 3,6 2,5
Lannebo Nanocap 2,6 1,8
De 10 största aktieägarna 54,8 67,7
Micro Systemation AB 3,7 2,5
Övriga 41,5 29,8
Totalt 100,00 100,00