De största aktieägarna 2019-12-30

Aktieägare % av kapital % av röster
Henrik Tjernberg 4,9 31,0
Edastra AB 6,7 8,9
Pine Valley BV 5,9 4,0
Swedbank Robur Ny teknik 7,0 4,8
Öhman Sweden Micro Cap 4,5 3,0
Handelsbanken svenska småbolag 3,0 2,0
Fjärde AP Fonden 4,9 3,3
Humle småbolagsfond 4,7 3,2
Aktia Nordic MIC 3,6 2,5
Strawberry Capital AS 4,0 2,8
De 10 största aktieägarna 49,2 65,5
Micro Systemation AB 3,7 2,5
Övriga 47,1 32,0
Totalt 100,00 100,00