De största aktieägarna 2016-12-31

Aktieägare % av kapital % av röster
Henrik Tjernberg 4,84 32,2
Edastra AB 9,84 9,89
Cooperatieve Rabobank U.A. Quartz 9,99 6,78
Swedbank Robur Ny teknik 7,69 5,22
Handelsbanken fonder AB RE JPMEL 4,98 3,38
DNB Sweden Micro Cap 4,62 3,14
Humle småbolagsfond 4,14 2,81
Örjan Gatu 3,42 2,32
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,44 1,66
Danske Invest Sverige Fokus 2,37 1,61
De 10 största aktieägarna 54,33 69,00
Micro Systemation AB 3,70 2,51
Övriga 41,97 28,49
Totalt 100,00 100,00