De största aktieägarna 2019-06-30

Aktieägare % av kapital % av röster
Henrik Tjernberg 4,8 31,0
Edastra AB 6,7 8,9
Cooperatieve Rabobank U.A. Quartz 10,0 6,8
Swedbank Robur Ny teknik 7,0 4,8
Öhman Sweden Micro Cap 4,5 3,0
Handelsbanken svenska småbolag 4,1 2,8
Fjärde AP Fonden 4,8 3,3
Humle småbolagsfond 4,7 3,2
State Street Bank & Trust com., Boston 5,7 3,9
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2,5 1,7
De 10 största aktieägarna 54,8 69,4
Micro Systemation AB 3,7 2,5
Övriga 41,5 28,1
Totalt 100,00 100,00