Finansiella analytiker

Följande analytiker följer regelbundet MSAB:

Företag: Remium
Analytiker: Nils Sjögren
Kontakt: +46 8 454 32 35